Kongres

II Kongres Nauczycieli Fizyki

Kraków, wrzesień 2021 r.

Celem Kongresu jest integracja środowiska naukowego oraz środowiska nauczycieli fizyki dla wymiany doświadczeń i podejmowania działań zmierzających do podnoszenia jakości i uzyskiwania wysokiej skuteczności nauczania fizyki na wszystkich poziomach edukacji, inicjowanie i pogłębienie współpracy środowiska nauczycieli fizyki oraz środowisk naukowych, instytucji i podmiotów, które mają lub mogą mieć, bezpośredni lub pośredni wpływ na osiąganie tego celu.

I Kongres nauczycieli Fizyki odbył się w 2018 roku w Łodzi http://knf1.uni.lodz.pl/.